Cemsa: el vostre serveiGestió integral de l'aigua:

Gestió integral de l'aigua La modernització i el manteniment de xarxes d’aigua per a l’ús domèstic i industrial és una de les principals activitats de CEMSA. Captar l’aigua de l’entorn, potabilitzar-la i fer-la útil per al consum humà, per retornar-la després a la natura en un estat òptim, és la fórmula en la qual fonamentem la nostra actuació. Aquest cicle de consum-retorn cal desenvolupar-lo de manera eficaç i global: minimitzar les pèrdues i maximitzar l’eficiència en el consum i la despesa energètica. L’activitat de CEMSA no s’atura en el manteniment, la modernització de la xarxa i la divulgació, també gestionem el cobrament i oferim servei directe als abonats. La fórmula 24x365 és indicativa del servei total de CEMSA.


Gestió de l'aigua des de la captació fins al retorn a la natura

Gestió integral de l'aigua

Gestió integral de l'aigua Gestió integral de l'aigua

Modernització de la xarxa d'aigua

Sovint les xarxes municipals d’aigua són obsoletes i cal una remodelació. A CEMSA no només detectem els desajustos d’un sistema, sinó que estem capacitats per adequar les xarxes a la legislació vigent en matèria sanitària (Reial Decret 140/2003). L’aplicació de solucions com el telecontrol, l’aplicació de les energies renovables i l’ús de les darreres tecnologies de bombeig i canalització són algunes de les eines de modernització.
Rasadores i perforacions Rasadores i perforacions Rasadores i perforacions Rasadores i perforacions Rasadores i perforacions `

Rasadores i perforacions

El servei especialitzat de Cemsa inclou l’ús de les tecnologies més eficients també en la construcció o la remodelació de les xarxes d’aigua, enllumenat o clavegueram.

Les nostres rasadores permeten actuar de forma ràpida i precisa. Són màquines de fabricació pròpia que podem adequar segons les característiques del terreny. CEMSA, pot enfrontar la construcció de noves xarxes de forma integral, utilitzant els recursos de les empreses que la participen. Constructora de Calaf és, en aquest cas, la companyia que, entre moltes altres coses, lidera el desenvolupament de les màquines rasadores. Tot un fet diferencial per poder aconseguir una millor eficàcia en el servei de CEMSA.

Rasadores i perforacions

Perforació horitzontal i vertical

Fer prospeccions i pous per accedir a aigües subterrànies és una altra de les pràctiques habituals quan parlem de l’explotació i el desenvolupament d’una xarxa. Així mateix, en l’extensió de la xarxa sovint també cal salvar un pas difícil com una carretera, un riu o un edifici. Les diferents tecnologies de perforació, vertical i horitzontal, són les eines emprades en aquests casos i Catalana de Perforacions és capdavantera en aquest àmbit. CEMSA té en els seus socis tot el “know how” necessari per a desenvolupar, mantenir i gestionar la seva xarxa.

Estació d'aigües residuals

La construcció i el manteniment de les EDAR és una altra de les activitats de CEMSA. La nostra especialització ens permet de nou la gestió integral d’aquest tipus d’instal·lacions.

Estació d'aigües residuals Estació de tractament d'aigua potable Estació de tractament d'aigua potable

Estació de tractament d'aigua potable

Les ETAP són la primera fase d’intervenció després de la captació de l’aigua de l’entorn natural. Aquí es prepara l’aigua per al seu ús domèstic i/ o industrial. Les normatives sanitàries, necessàriament restrictives, comporten un alt grau de sofisticació en el tractament de l’aigua.

Espais urbans

Jardineria, enllumenat i clavegueram

La sinergia que CEMSA crea en el si de la pròpia organització, li permeten encarregar-se de la construcció i la gestió d’enllumenat públic, jardineria i clavegueram. CEMSA ofereix així a les entitats municipals un suport inestimable centralitzant el manteniment de totes aquestes àrees. Els sistemes de telecontrol i les energies renovables també juguen en aquests àmbits un paper important pel que fa a la modernització i l’eficiència energètica.


Espais urbans Espais urbans Espais urbans
Espais urbans

Jardineria

El servei integral de CEMSA també contempla l’especialització en jardins públics i privats. CEMSA dóna així una resposta global a les necessitats de manteniment dels municipis i les grans corporacions.
Torna a l'inici cemsa@cemsa.cat Raval de St. Jaume, 53b 08280 Calaf (Bcn) T 93 869 99 90 F 93 868 09 58