Cemsa: el vostre serveiL'aigua al món

L'aigua al món

L’aigua és el recurs natural més important per a l’ésser humà, però és un recurs escàs que hem de saber gestionar des de la seva captació fins al seu retorn a la natura.

Malgrat que el nostre planeta es caracteritza per contenir una gran quantitat d’aigua, només el 3% d’aquests recursos hídrics són d’aigua dolça. La major part d’aquesta aigua la trobem en estat sòlid als casquets polars i les glaceres. La resta és líquida i la trobem als aqüífers i a les aigües superficials com llacs, rius i torrents.

L'aigua dolça

Del 3% d'aigua dolça…

2,37 als casquets polars

L’aigua en estat de gel és el dipòsit d’aigua potable més gran del planeta, amb uns 15.000.000 km² d’extensió. Per la seva poca accessibilitat i el seu alt grau de congelació, actualment no és pot consumir.

0,6 als aqüífers (aigua subterrània)

Són pous subterranis que s’omplen quan l’aigua es filtra a través del sòl i arriba als forats que hi ha a les diferents capes de la terra.

0,03 als llacs, rius i torrents

Tot i ser la menys abundant, el seu fàcil accés fa que l’aigua de la superfície de la terra sigui la més utilitzada per al consum humà. Això també fa que es contamini més ràpid.

El canvi climàtic

El canvi climàtic

Tot i que encara és difícil determinar els efectes i les conseqüències del canvi climàtic, sí que és cert que afectarà els recursos d’aigua del futur. A més d’aquest, hi ha d’altres riscos derivats:

El cicle de l'aigua
Consum d'aigua per a usos a Catalunya

El bon ús de l'aigua

El consum d'aigua

L’aigua és un bé comú però escàs. És un regal que ens fa la natura, necessari per a la vida i el desenvolupament de la societat. És per això que hem d’aprendre a estimar aquest recurs i a tractar-lo de la millor manera possible.

El consum d'aigua a casa

Com disminuir el consum d'aigua a casa

Com evitar contaminar l'aigua

El regadiu

El regadiu

Reg per degoteig

Aquest sistema fa servir una xarxa de conductes perforats instal·lats per tota la superfície o lleugerament enterrats per distribuir l’aigua pels camps.

Reg per aspersió de baixa pressió

Mitjançant tubs de degoteig verticals que surten d’un braç de l’aspersor, aquest sistema fa arribar l’aigua més a prop de la planta. Ideat per a cultius de requeriments hídrics baixos, aconsegueix una reducció d’un 20 a un 50% de la despesa energètica i fins a un 95% de l’aigua!

Tipus de cultius i canalitzacions d'aigua

Sistema adequat per a conreus tolerants a la sequera o la mancança d’aigua, que millora el funcionament dels canals i equipaments de reg, amb una distribució de l’aigua més eficient.
L'aigua a l'espai públic

L'aigua a l'espai públic

L'aigua a la indústria

L'aigua a la indústria

Torna a l'inici cemsa@cemsa.cat Raval de St. Jaume, 53b 08280 Calaf (Bcn) T 93 869 99 90 F 93 868 09 58