Cemsa: el vostre servei


Cemsa: el vostre servei

CEMSA és el vostre servei. Un servei que es presenta com una solució eficient i professional per al vostre municipi, corporació o empresa. Un servei proper i de confiança, amb l’estructura d’una gran organització, participada per empreses que acrediten l’experiència, el coneixement del territori i la capacitació tècnica per resoldre qualsevol desafiament. Aquestes empreses són Constructora de Calaf i el grup Aquacenter, que inclou Catalana de Perforacions, Elèctrica Pintó, Domini Ambiental i Camp Solar.

Missió

Missió

A CEMSA volem convertir-nos en un aliat dels nostres clients per a la modernització i el manteniment de serveis bàsics com la xarxa d’aigua, la jardineria, l’enllumenat públic o el clavegueram, amb uns elevats estàndards de qualitat, eficiència i compromís.
Missió

Proximitat

L’equip humà de CEMSA és la punta de llança de la companyia. Un conjunt de persones, amb noms i cognoms, decidides a aportar la seva destresa i qualificació per fer realitat, dia rere dia, el seu compromís de servei. Missió

Àmbit geogràfic

Les empreses que formen la societat es caracteritzen per la seva llarga trajectòria i la seva solidesa. El coneixement detallat del territori català, que és l’àmbit d’actuació comú, també esdevé un dels trets diferencials que impulsa el naixement de CEMSA.

I també…

El servei de jardineria: a causa del clima del país, un dels punts febles dels nostres municipis és la gestió dels jardins. CEMSA utilitza les seves sinergies per donar resposta a aquesta necessitat de forma eficient.
El servei de l'enllumenat: el manteniment de l’enllumenat públic és una altra dels pilars del nostre model de servei. A més de garantir-ne un funcionament òptim, CEMSA aporta solucions alternatives amb l’ús de les energies renovables.
El servei del clavegueram: en tota societat moderna es dóna per suposat el servei del clavegueram. El manteniment, la prevenció i la modernització són factors claus per a garantir-ne un funcionament òptim.

Torna a l'inici cemsa@cemsa.cat Raval de St. Jaume, 53b 08280 Calaf (Bcn) T 93 869 99 90 F 93 868 09 58